Jaunumi

03.12.2021.

Uzņēmums 2021.gadā savu darbību ir pilnveidojis atbilstoši starptautisko vides standartu prasībām. Uzņēmumā ir ieviesta vides pārvaldības sistēma, kas atbilst starptautiskā ISO 14001 prasībām. Šobrīd uzņēmuma vadība ir veidota tā, ka tā atbilst ISO 9001, ISO 50001 un ISO 14001 starptautisko standartu prasībām. Ievērojot šajos starptautiskajos standartos noteiktos principus, Lyngson SIA rosina arī savus sadarbības partnerus attīstīt savu darbību tā, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi un pārdomāti izlietot energoresursus.

 

Jaunumi

05.10.2021.

 

Atbilstoši ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 4.1.1.0/20/A/016 SIA”Lyngson” veiksmīgi ir īstenojis projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmumā SIA “Lyngson” ” ietvaros noteiktās  darbības: ir uzstādīti saules paneļi ar kopēju jaudu 0,45 MW un nomainītas 120 dzīvsudraba 400W spuldzes uz energoefektīvām 190W LED spuldzēm.

 

 

Jaunumi

16.08.2021.

 

SIA “Lyngson” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 2021. gada 12.augustā noslēdza līgumu Nr. 4.1.1.0/20/A/016 par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmumā SIA “Lyngson” ” īstenošanu. Projekta ietvaros plānots veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem, uzstādot saules paneļus ar kopēju jaudu 0,45 MW un nomainot 120 dzīvsudraba 400W spuldzes uz energoefektīvām 190W LED spuldzēm.

 

EU Fondi

15.11.2018.

SIA “Lyngson” 2017. gada 15. martā  noslēdza līgumu Nr. 3.1.1.5/16/A/077 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” par projekta “Jaunu ražošanas telpu izveide” īstenošanu.  Projekts ir veiksmīgi īstenots, kā rezultātā ir  uzbūvēta jauna ražošanas ēka, kur izvietotas jaunas ražošanas iekārtas jaunu produktu ražošanai.  Projekta rezultātā uzņēmums ieviesīs ražošanā infrasarkano staru (IS) paneļus (sildītājus), tādā veidā būtiski uzlabojot uzņēmuma konkurētspēju un paplašinot esošo produktu klāstu.

EU Fondi

 

18.08.2018.

SIA “Lyngson” veiksmīgi turpina jaunā produkta siltumizstarojošos griestu siltuma paneļu ieviešanu ražošanā, kas tiek īstenota Projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/033 “Jauna produkta ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Lyngson”” ietvaros. Ir noslēgusies iepirkuma procedūra par Automātiskas pulverkrāsošanas sistēmas iegādi un ir piegādāta un uzstādīta jaunā Griestu siltuma paneļu montāžas iekārta.

 

EU Fondi

15.07.2018

SIA “Lyngson” veiksmīgi turpina projekta Nr. 3.1.1.5/16/A/077 īstenošanu. Jaunajās ražošanas telpās turpinās jauno ražošanas iekārtu iegādē un uzstādīšana infrasarkano staru paneļu (sildītāju) ieviešanai ražošanai.

EU Fondi

 

18.02.2018

SIA “Lyngson” veiksmīgi turpina projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/033 “Jauna produkta ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Lyngson”” īstenošanu. Ir noslēgusies iepirkuma procedūra par Presformu (3gab.) paneļu detaļu izgatavošanai iegādi, ka arī ir piegādātas un uzstādītas divas jaunās ražošanas iekārtas – Eksperimentālā lāzermetināšanas iekārta un Hidrauliskās metāla lokšņu saspiešanas iekārta, kas paredzētas jauna produkta, siltumizstarojošos griestu siltuma paneļu, ieviešanai ražošana.

 

EU Fondi

15.01.2018

SIA “Lyngson” turpina projekta Nr. 3.1.1.5/16/A/077 īstenošanu. Jaunajās ražošanas telpas tiek izvietotas jaunas ražošanas iekārtas, kas nodrošinās jaunu produktu ieviešanu ražošanā. Projekta rezultātā uzņēmums ieviesīs ražošanā infrasarkano staru paneļus (sildītājus), tādā veidā būtiski uzlabojot uzņēmuma konkurētspēju un paplašinot esošo produktu klāstu.

 

 

EU Fondi

15.10.2017

SIA “Lyngson” veiksmīgi turpina projekta Nr. 3.1.1.5/16/A/077 “Jaunu ražošanas telpu izveide” īstenošanu. Ir noslēgti pirkuma līgumi par ražošanas iekārtu iegādi jauna produkta -infrasarkano staru (IS) paneļu (sildītāju) ieviešanai ražošanā. Iekārtas tiks uzstādītas jaunajā ražošanas ēkā.

 

EU Fondi

18.08.2017

SIA “Lyngson” turpina projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/033 “Jauna produkta ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Lyngson”” īstenošanu. Ir noslēgusies iepirkuma procedūra par Hidrauliskās metāla lokšņu saspiešanas iekārtas iegādi.

EU Fondi

 

15.07.2017

SIA “Lyngson” 2017. gada 15. martā ir noslēdzis līgumu Nr. 3.1.1.5/16/A/077 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” par projekta “Jaunu ražošanas telpu izveide” īstenošanu. Projekta ietvaros tika veikta iepirkuma procedūra un noslēgts līgums ar SIA” PK Serviss” par būvdarbu veikšana. Būvdarbi tika veikti atbilstoši noslēgtajam līgumam un 07.07.2017. jaunā ražošanas ēka, tika pieņemta ekspluatācijā.

EU Fondi

 

15.04.2017

SIA “Lyngson” 2017. gada 15. martā ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” noslēdza līgumu Nr. 3.1.1.5/16/A/077 par projekta “Jaunu ražošanas telpu izveide” īstenošanu. Projekta ietvaros plānots veikt jaunas ražošanas ēkas būvniecību “Akačos”, Olaines pagastā, Olaines novadā, lai paplašinātu uzņēmuma saimniecisko darbību un ieviestu ražošanā jaunu produktu – infrasarkano staru (IS) paneļu (sildītāju). Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds.

 

EU Fondi

18.02.2017

SIA “Lyngson” 2017. gada 15.februārī ar V/a “Centrālā finanšu un līguma aģentūra” ir noslēdzis līgumu Nr. 1.2.1.4/16/A/033 par projekta “Jauna produkta ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Lyngson”” īstenošanu. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds. Projekts tiek īstenots, lai ieviestu ražošanā jaunu produktu – siltumizstarojošos griestu siltuma paneļus un eksperimentālas tehnoloģijas, līdz ar to tiks paaugstināta SIA “Lyngson” produktivitāte un konkurētspēja, kā arī tiks palielināti SIA “Lyngson” ieguldījumi pētniecībā, attīstībā un inovācijās, veicot jaunā produkta un tehnoloģijas eksperimentālos pētījumus. Uz šo brīdi uzņēmums jau ir noslēdzis iepirkumu procedūras par Eksperimentālās lāzermetināšanas iekārtas un Griestu siltuma paneļu montāžas iekārtas iegādi.

EU Fondi