Pārskatu lasiet šeit:

Mēs esam atbildīgi par vidi.

EPD (Vides produkta deklarācija) ir produkta ekoloģisko raksturlielumu pārskats. Paziņojums ir balstīts uz aprēķiniem no dzīves cikla analīzes (LCA). EPD ziņojumā norādīti, kuri dzīves cikla posmi ir aprēķināti, un skaitļi par ietekmi uz vidi.

Produktu EPD atbilst starptautiskajiem standartiem (EN 15804), un izstrādātās vides deklarācijas ir pārskatītas un apstiprinātas, izmantojot neatkarīgu verifikāciju. Tādā veidā mēs nodrošinām, ka informācija ir uzticama un pārskatāma.

Viens no faktoriem, kas norādīts EPD, ir produkta ietekme uz klimatu. Par klimata ietekmi ziņo tā sauktajā “deklarētajā vienībā” vai “funkcionālajā vienībā”, kas var būt, piemēram, kg CO2e uz m2 vai uz kg. (CO2e apzīmē oglekļa dioksīda ekvivalentus un ir siltumnīcefekta gāzu emisiju mērs. Šeit būs ņemts vērā, ka dažādas siltumnīcefekta gāzes var būt dažādā mērā veicinājušas siltumnīcas efektu)

Ar EPD pasākuma palīdzību iespējams novērtēt dažādu būvmateriālu ietekmi uz klimatu, kas var būt svarīgi, projektā izvērtējot dažādu materiālus. Izmantojot EPD pārbaudītus produktus, var iegūt punktus sertifikācijā saskaņā ar LEED, BREEAM.

Lyngson / Lyngson Group mērķis ir izstrādāt radiatoru EPD.  LCA (dzīves cikla analīze) ietvers izejvielu transportēšanu uz rūpnīcu, produkcijas ražošanu un transportu līdz klientam. EPD mērījumi būs atbilstoši starptautiskajiem standartiem un būs neatkarīgi sertificēti.